برچسب: مدیریت منابع انسانی‌ پیشرفته

خانه برچسب: مدیریت منابع انسانی‌ پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

امروزه، طراحی دپارتمان مجزا مربوط به منابع انسانی‌ در سازمانها بسیار متفاوت از زمانهای گذشته می‌باشد. زمانی‌ که مشاغل مختلفی‌ به صورت حرفه‌ای در اواسط قرن نوزدهم در انگلستان شروع به کار کردند در ابتدا تاکید صاحبان مشاغل بیشتر بر روی وجود نظم و انضباط کاری و پیدا کردن راههایی برای پایین آوردن قیمتها بود در حالیکه مسائلی‌ مانند سلامت و رفاه کارمندان و رعایت استاندارد‌های اولیه در قبال کارمندان در نظر گرفته نمی‌شد. مخصوصاً در آن زمان شرایط بسیار سخت کاری برای کودکان و زنان وجود داشت.

ادامه مطلب
Derek Sanderson Authentic Jersey