سامانه اطلاعات مدیریتی

اطلاعیه

نمرات در رفتار سازمانی اینجا
نمرات درس منابع انسانی اینجا
نمرات درس رفتار سازمانی واحد کیش اینجا
نمرات درس تحلیل رفتار و منابع انسانی واحد کیش اینجا
نمرات درس استراتژیک تهران مرکز اینجا
دانشجویانی که تحقیق خود را ارائه نکرده اند هر چه سریعتر نسبت به تحویل آن اقدام فرمایند.

تقویم آموزشی

سال 1395

 • دی ماه

   

  مدیریت رفتار سازمانی

  تاریخ 18 دی واحد کیش ساعت 12

  تحلیل رفتاری و منابع انسانی

  تاریخ 18 دی واحد کیش ساعت 9

  مدیریت استراتژیک پیشرفته

  تاریخ 30 دی تهران مرکز ساعت 11:30

  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

  تاریخ 27 دی تهران مرکز ساعت 14:30

  مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  تاریخ 18 دی تهران مرکز ساعت 14:30

Hide Main content block

تماس با ما


: تهران، میرداماد، خیابان نفت
  Mail is not sent.   Your email has been sent.